Danish
English
German
Dutch

Ertebøllekulturen i Danmark

Ertebølle har givet navn til Ertebøllekulturen, som den internationale benævnelse for kystkulturene i den yngste del af jægerstenalderen. Strandens og fjordens rige forekomster af fisk, muslinger og fugle udgjorde en væsentlig del af livsgrundlaget. Limfjorden var i stenalderen for 6-7000 år siden åben ud mod Nordsøen, samtidig var strøm og tidevand langt kraftigere end det er i dag. Dermed var der grundlag for et rigt dyreliv.
De store affaldsdynger med især østersskaller, køkkenmøddingerne, er karakteriske for Ertebøllekulturen. Selv om østers kun var en mindre del af kosten, bopladserne lå ved siden af og delvis ovenpå køkkenmøddingen, der kunne antage voldsomme dimensioner.
Undersøgelser har vist, at gruppen – stammen – havde en hovedboplads og en række anneksbopladser, måske til specielle formål.

I klinten ved Ertebølle Hoved ses i den 20 meter høje kystklint, en isoppresset flage bestående af moler med askelag. Disse lag er fra tertiærtiden og er ca. 55 mill. År gamle. Det lyse lette moler består afskaller fra kiselalger, der levede i datidens hav. Moleret spalter let på grund af sin lagdeling og er rigt på forsteringer.
Aftryk af småfisk, eller planter og insekter skyllet ud fra et nærliggende fastland, er ikke ualmindelige.
Fossilerne fortæller om et subtropisk klima. Moler findes kun i egnene omkring Limfjorden. Vi anbefaler at besøge Stenaldermuseet der ligger tæt ved campingpladsen.
Se også www.stenaldercenter.dk