Danish
English
German
Dutch

Ertebøllekulturen i Danmark

Ertebølle har givet navn til Ertebøllekulturen, som den internationale benævnelse for kystkulturene i den yngste del af jægerstenalderen. Strandens og fjordens rige forekomster af fisk, muslinger og fugle udgjorde en væsentlig del af livsgrundlaget. Limfjorden var i stenalderen for 6-7000 år siden åben ud mod Nordsøen, samtidig var strøm og tidevand langt kraftigere end det er i dag. Dermed var der grundlag for et rigt dyreliv.
De store affaldsdynger med især østersskaller, køkkenmøddingerne, er karakteriske for Ertebøllekulturen. Selv om østers kun var en mindre del af kosten, bopladserne lå ved siden af og delvis ovenpå køkkenmøddingen, der kunne antage voldsomme dimensioner.
Undersøgelser har vist, at gruppen – stammen – havde en hovedboplads og en række anneksbopladser, måske til specielle formål.

I klinten ved Ertebølle Hoved ses i den 20 meter høje kystklint, en isoppresset flage bestående af moler med askelag. Disse lag er fra tertiærtiden og er ca. 55 mill. År gamle. Det lyse lette moler består afskaller fra kiselalger, der levede i datidens hav. Moleret spalter let på grund af sin lagdeling og er rigt på forsteringer.
Aftryk af småfisk, eller planter og insekter skyllet ud fra et nærliggende fastland, er ikke ualmindelige.
Fossilerne fortæller om et subtropisk klima. Moler findes kun i egnene omkring Limfjorden. Vi anbefaler at besøge Stenaldermuseet der ligger tæt ved campingpladsen.
Se også www.stenaldercenter.dk

Fondsdonation til Stenaldercenter 

  retur

Takket være en donation på 4 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal kan Stenaldercenter Ertebølle gennemføre en længe ønsket fornyelse af udendørsområderne. Det nye oplevelseslandskab står klar i juni 2019. 

Landsbyen Ertebølle i Vesthimmerland er både kendt for sin smukke natur og den berømte 7.000 år gamle køkkenmødding fra jægerstenalderen. Nu får området et betydeligt løft som national seværdighed, når Stenaldercenter Ertebølle igangsætter en komplet nyanlæggelse af udendørsarealerne. På et næsten 25.000 m² stort areal opstår landets største og mest moderne oplevelsescenter til udendørsformidling af stenalderen. 

Her vil gæsterne få stenalderen helt ind under huden, når de træder ind i fortidens verden og oplever et landskab, der fremstår vildt og urørt, kun påvirket af stenaldermenneskets aktiviteter. I urskoven udspringer en bæk, blandt de sten istiden efterlod. Bækken risler forbi stenalderfolkets boplads og videre ned i en sø, hvor stammebådsbyggeri og fiskeri finder sted. Ikke langt derfra viser brændte træstubbe spor efter de første bønders øksehug i et åbent landskab med agre og græssende får. 

Overalt vil der være tegn på stenalderfolkets aktiviteter. Flinthugning, madlavning, træarbejde, jagt, skindbearbejdning, stammebådssejlads og meget mere giver gæsterne mulighed for at mærke stenalderen på egen krop og opleve fortiden med alle sanser, under kyndig vejledning af centerets formidlere og arkæologiske forskere fra ind- og udland. 

Med A.P. Møller Fondens flotte donation til det omfattende anlægsarbejde tager det vesthimmerlandske Stenaldercenter første skridt på vejen til at rykke op i superligaen af oplevelsesattraktioner i landet. Det nye Stenaldercenter Ertebølle står klar til juni 2019, men gæsterne vil allerede i år se væsentlige forandringer og blive informeret om udviklingen af det omfangsrige anlægsprojekt.