Danish
English
German
Dutch

Sælen som campingpladsens logo

Vi har valgt den lille sæl som vores logo, da de ofte svømmer tæt forbi campingpladsen. Man kan på stille morgenstunder møde dem ligge og hvile sig imellem stenene inden de maver sig ud i Limfjorden igen. Møder i små sælunger, må man ikke komme til dem og slet røre dem selv om de er nok så søde. Så vil deres mor ikke kendes ved dem. Og ofte venter hun ude i vandet på sin unge.

Fakta om sælerne:

Sæler er dyr i overfamilien Phocoidea. Tidligere var gruppen kendt som underordnen Pinnipedia. Gruppen inddeles i 3 familier. Ægte sæler, hvortil de danske og grønlandske arter hører undtagen hvalros, øresæler der indeholder pelssæler, og søløver og hvalrosser.
Sæler er et pattedyr, der kendetegnet ved at tilpasninger til at leve størstedelen af deres liv i vand. Bl.a. er for- og bagben omdannet til luffer. Aller arter er dog afhængige af at komme på land regelmæssigt, hvor de bland andet føder unger, dier og skifter pels. I Danmark findes 2 arter, spættet sæl og gråsæl.
Spættet sæl ( Phoca Vitulina) er den mest almindelige sæl i de danske farvande. De vigtigste yngle og hvilepladser findes i Vadehavet, Limfjorden, Læsø, Anholt, Hesselø, Samsø, Rødsand og ved Gedser.
Sælen hører meget fint, og den kan høre lyde op til 60.000 Hz. Mennesket kan kun høre lyde op til 20.000 Hz. Den får ikke vand i ørerne ved dykning, for den kan lukke ørerne så ingenting kommer ind. Sælen har gode øjne og ser temmelig langt. På land er den bedst til at registrer bevægelser. Den spiser fisk og har i Danmark ikke nogen andre fjender end mennesket.
Den spættede sæl kan blive op til 20 år gammel og veje fra 60 til 115 kg. Den er ca. 180 cm lang. Af særlige kendetegn er dens korte snude som er udstyret med lange varbørster. Sælen har en strømlinjet topedoformet krop, hvor pelsen er meget korthåret, og den har intet ydre øre.

Fra Rønbjerg havn kan du tage med Miniline færgen på Sælsafari. Vi har oplysninger i Informationen. En dejlig oplevelse for børn og voksne.