Danish
English
German
Dutch

Grøn holdning

Vi prøver at bidrage positivt til at nedsætte Co2 udslippet i Danmark.

Varmt vand i den øverste toiletbygning bliver for 80% vedkomne opvarmet med solceller på taget af bygningen. Vandet i den gamle toiletbygning bliver understøttet af sorte slager på taget som bidrager positivt.
Swimmingpoolen bliver ligeledes opvarmet med solceller som poolvandet løber igennem og direkte tilbage i børnebassinet.

Vi samler pap, metal og tomme øl/vanddåser ind til genbrug.