Danish
English
German
Dutch

De Ertebølle cultuur in Denemarken

 

De naam "Ertebølle" stamt uit de vroege steentijd en is vandaag de dag de officiële benaming voor het volk wat toen langs de kust woonde. De rijke aanwezigheid van vis, mosselen en vogels zowel aan het strand als in de fjord vormden een wezenlijk deel van de grondslag van het bestaan. De Limfjord stond in de steentijd - ongeveer 6 á 7000 jaar geleden in open verbinding met de Noordzee. Tegelijkertijd was de stroming door het grotere verschil tussen eb en vloed veel sterker dan tegenwoordig. Dat gaf de basis voor een rijk dierenleven. Typisch voor het Ertebøllevolk zijn de grote afvalhopen - de zogenaamde "Køkkenmøddinger" - die voornamelijk uit oesterschalen bestaan. De nederzettingen lagen naast en zelfs op de "Køkkenmøddinger", die behoorlijke grote afmetingen konden hebben. Uit onderzoek blijkt dat de bewoners een hoofdnederzetting hadden en daarnaast nog een aantal nederzettingen in de buurt daar van.

In de krijtrotsen bij Ertebølle Hoved is in de twintig meter hoge kustrots een aantal aardlagen zichtbaar bestaande uit een soort kalkzandsteen met asresten. Deze lagen stammen uit het Tertiair en zijn ongeveer 55 miljoen jaar oud. Deze lichtgekleurde aardlagen bestaan uit de schalen van kiezelalgen, die in deze tijd in de zee leefden. De kalkzandsteenlaag valt gemakkelijk uit elkaar vanwege de opbouw in lagen en bevat zeer veel versteningen. Afdrukken van kleine vissen, planten en insecten, die van het dichtbijgelegen vasteland afkomstig waren zijn geen uitzondering. Deze fossielen zijn getuigen van het feit dat hier vroeger een subtropisch klimaat heerste. De genoemde kalkzandsteenlaag is alleen maar te vinden in het gebied rondom de Limfjord. Wij raden u aan een bezoek te brengen aan het steentijdcentrum dat vlak bij de camping ligt. Meer informatie vindt u onder www.stenaldercenter.dk